Dofinansowanie NFZ na wyroby medyczne

 • Sprzęt medyczny i rehabilitacyjny (np. materac i poduszka przeciwodleżynowa, kule, balkonik, krzesło toaletowe, wózek inwalidzki) jako wyrób medyczny podlega refundacji wyrobów medycznych przez NFZ.
 • Do refundacji wyrobów medycznych ma prawo każda osoba ubezpieczona.
 • Aby uzyskać refundację z NFZ, lekarz lub pielęgniarka musi wystawić Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Dokument powinien być potwierdzony przez NFZ. Procedurę wykonuje się zazwyczaj przez internet.
 • Wykaz refundowanych wyrobów, limit finansowania, wymaganą wysokość wkładu własnego, uprawnienia i okres użytkowania znajdziesz na stronie Ministerstwa Zdrowia
 • Sprzęt możesz kupić w sklepach medycznych, oznaczonych realizacją zleceń NFZ.

Dopłata do sprzętu refundowanego przez NFZ

 • Możesz starać się o dofinansowanie udziału własnego w zakupie sprzętu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodek Pomocy Społecznej w twoim regionie.
 • Decyzja o dofinansowaniu uzależniona jest od poziomu dochodów.
 • Dofinansowanie przysługuje osobom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
 • Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do PCPR lub MOPS/GOPS właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 • Załącznikiem do wniosku jest m.in. zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawione przez lekarza lub pielęgniarkę.
 • Dofinansowanie udziału własnego możesz również uzyskać ze środków PFRON składając wniosek na stronie Systemu Obsługi Wsparcia.

Dofinansowanie sprzętu, który nie jest refundowany z NFZ

 • Możesz starać się o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego ze środków pochodzących z PFRON. Dysponentem tych środków jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Twoim powiecie.
 • Wniosek o dofinansowanie możesz także złożyć poprzez System Obsługi Wsparcia, który został stworzony do elektronicznej obsługi wsparcia z PFRON.
 • Dofinansowanie przysługuje osobom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
 • Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć uzasadnienie, w jaki sposób sprzęt przyczyni się do likwidacji barier oraz zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.
 • W ramach tych świadczeń można starać się m.in. o dofinansowanie do zakupu łóżka medycznego (rehabilitacyjnego).
 • W uzyskaniu niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego pomagają również organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia).

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

 • Możesz starać się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, tj. progi, za wąskie drzwi, wanna zamiast prysznica, brak odpowiedniego dojazdu do toalety i umywalki, brak podjazdu do domu.
 • Dofinansowanie przysługuje osobom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
 • Dofinansowanie pochodzi ze środków PFRON, których dysponentem są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Tam należy złożyć wniosek o dofinansowanie.
contact

Nie znalazłeś pomocnych materiałów?

Pomóż nam rozwijać pomocnik online dla opiekunów osób nieuleczalnie chorych w domach. Napisz do nas i zgłoś temat, którego brakuje.

NAPISZ DO NAS